Scholengemeenschap

Visitatie Basisschool

Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit

 • de Raad van Bestuur:  het dagelijks bestuur 
 • de Algemene Vergadering.

Het bestuur kan worden bijgestaan door één of meerdere externe adviseurs. De Raad van Bestuur van de Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als VZW het onderwijs in onze scholen. Hij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor ene goed verloop van het onderwijs.

Andere scholen

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie.

 1. Sint-Janscollege BS Visitatie
 2. O.-L.-V.-Visitatie Mariakerke
 3. O.-L.-V.-Visitatie Klimop (Montessorionderwijs)
 4. Sint-Janscollege BS Oude Bareel
 5. Sint-Janscollege BS De Krekel
 6. Sint-Janscollege BS Heiveld

Extra informatie en het privacybeleid van onze scholengemeenschap kan u hier raadplegen.

Administratieve zetel

VZW Basisscholen Sint-Jan & Visitatie 
Antwerpsesteenweg 241 9040 Sint-Amandsberg

Voorzitter

Annie Verschueren

>> stuur een mail

Raad van beheer

 • Annie Verschueren: voorzitster
 • Roger Ryckaert: ondervoorzitter
 • Viviane Gistelinck
 • Marc Decaestecker
 • Jean-Marie De Moor

  Algemene vergadering

  • Dhr. Frank Ketelaere
  • Mevr. Leen Van Vlaenderen
  • Dhr. Jef Van Vlaenderen
  • Dhr. Jef Van Bemmel