Opvang

O.-L.-V.-Visitatie Basisschool

popje beer

Elke ochtend start juf Melissa de voorschoolse opvang om 7.10 uur in de kleuteropvang.

Zij begeleidt de kleuters in de ochtendopvang tot 8.10 uur, daarna houdt zij samen met een kleuterleidster toezicht op de kleuterspeelplaats.

Juf Silvie haalt om 7.30 uur de lagere schoolkinderen op in de kleuteropvang om hen verder te begeleiden in de refter van de lagere school tot 8.10 uur.

Om 8.10 uur houdt zij samen met een leerkracht van het lager toezicht op de speelplaats. 

Telefonisch te bereiken via GSM directie 0477 96 89 56

popje

De avondopvang voor de kleuters gaat door in het opvanglokaal en wordt begeleid door juf Dorine en juf Melissa van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

De avondstudie voor de lagere schoolkinderen gaat door in 2 groepen:

  • De leerlingen van klas 5-6: stille studie onder leiding van een klasjuf, deze studie gaat door in het lokaal van klas 6 tot 17.00 uur. (2 afhaalmomenten 16.30 en 17.00 uur)
  • De leerlingen van klas 1 tot 4 krijgen studie in de refter onder toezicht van juf Silvie.

De studie begint om 16.00 uur tot 17.00 uur. Na 17.00 uur voorzien wij opvang tot 18.00 uur.

Op woensdagnamiddag is er opvang tot 14.00 uur. De kinderen brengen voor 's middags hun lunchpakket mee.

Opvang

Middagtoezicht€ 1,20
Voorschoolse opvang per begonnen half uur€ 1,00
Naschoolse opvang per begonnen half uur€ 1,00
Bij afhaling na 18.00u per begonnen kwartier€ 5,00
Opvang op woensdag per halfuur vanaf 12.00u€ 1,00

Opvang op vrije dagen

Halve dag 1ste kind€ 12,00
Halve dag 2de kind€ 8,50
Halve dag 3e kind€ 7,00
Dag 1ste kind€ 20,00
Dag 2de kind € 17,50
Dag 3de kind € 15,00