Oudercomité/Schoolraad/ Kinderraad

O.-L.-V.-Visitatie Basisschool

Oudercomité

Een tof oudercomité in een leuke school!
Een werkend oudercomité in een vernieuwende school!

Een pienter oudercomité in een wijze school!
Een knap oudercomité in een mooie school!
Een vitaal oudercomité in een levendige school!


Zonder "enthousiaste" ouders geen oudercomité...

>> Bekijk onze ledenlijst

popjes

Schoolraad

De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school bestaat.  De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 4 geledingen:

  • Ouders: 2 leden van het oudercomité: Elisabeth De Rijcke - Diederik Declercq
  • Leerkrachten: Veerle Dekeyser - Joke Van Cauwenberghe
  • De lokale gemeenschap: ......................- Marc De Martelaere
  • Het schoolbestuur: Dhr. Jean-Marie De Moor

Geplande vergaderingen: 8 oktober 2020 - 23 februari 2021-18 mei 2021 - 22 juni 2021       Start om 20:00.

luisteren

Kinderraad

De kinderraad bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit elke klas. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden verkozen uit klas 6. De kinderraad komt 3 keer per jaar samen, nl. één keer per trimester. De agendapunten kunnen heel uiteenlopend zijn van vragen bij de kinderen, ongenoegen, speelplaatswerking, eetmalen, studie,... tot wensen en voorstellen van de kinderen. Op de kinderraad is de directeur en de zorgcoördinator aanwezig. Leerkrachten kunnen ook aanwezig zijn.

Geplande samenkomsten: 28 september 2020 - 19 januari 2021- 26 april 2021   start om 12:30