O.-L.-V.-Visitatie Basisschool
 

 

U bent nu hier: Home - Scholengemeenschap
OLV Visitatie Basisschool

Scholengemeenschap 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie.

 

Schoolbestuur

Het schoolbestuur bestaat uit de Raad van Bestuur dat het dagelijks bestuur waarneemt en de Algemene Vergadering. Het bestuur kan worden bijgestaan door één of meerdere externe adviseurs.
De Raad van Bestuur van de Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als VZW het onderwijs in onze scholen. Hij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor ene goed verloop van het onderwijs.

Administratieve zetel

VZW Basisscholen Sint-Jan & Visitatie 

Antwerpsesteenweg 241

9040 Sint-Amandsberg

Voorzitter:

Annie Verschueren                              

Annie.verschueren@sintjv.be

Raad van beheer:

Annie Verschueren                            voorzitster                                   

Roger Ryckaert                                 ondervoorzitter           

Alex Galle                                          

Marc Decaestecker

Jean-Marie De Moor

Algemene vergadering:

Dhr. Frank ketelaere

Mevr. Leen Van Vlaenderen

Dhr. Jef Van Bemmel

Dhr. Luc Van Hauwenhuyse

Mevr. Carine Bauwens

Andere scholen

1. Sint-Janscollege BS Visitatie

2. O.-L.-V.-Visitatie Mariakerke

3. O.-L.-V.-Visitatie Klimop (Montessorionderwijs)

4. Sint-Janscollege BS Oude Bareel

5. Sint-Janscollege BS De Krekel

6. Sint-Janscollege BS Heiveld

 

Verdere info kan u onder www.sintjv.be terugvinden.